Treball de Fi de Grau

[Inscripció al Treball Final de Grau]

ECTS

12 ECTS (C4) 

Normatives

Documentació

Requisits previs

 • Haver superat 168 crèdits

Àmbits temàtics

 • Infància i família en risc social
 • Adolescència en risc social
 • Addiccions
 • Gent gran
 • Salut mental
 • Discapacitat / Diversitat funcional
 • Participació social i animació sociocultural
 • Immigració i multiculturalitat
 • Justícia
 • Gènere i acció socioeducativa
 • Serveis Social d'atenció primària
 • Desenvolupament i cooperació internacional
 • Exclusió social
 • Emprenedoria social

Sistemes d'avaluació

L'avaluació del TFG es planteja com una avaluació contínua tenint en compte els següents percentatges:

 • Valoració del disseny i planificació del TFG (10%)
 • Valoració del treball de camp/documentació/projecte (35%)
 • Valoració del treball escrit (25%)
 • Participació en tutories (15%)
 • Presentació oral (15%)