Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Educació Social
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques 
Durada: 4 anys 
Crèdits ECTS: 240 
Títol a què dona dret: Graduat o Graduada en Educació Social per la Universitat de Lleida 
Centre docent: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Av. de l'Estudi General, 4 (campus de Cappont) 
E 25001 Lleida 
Tel. +34 973 70 65 01
Fax + 34 973 70 65 02 
http://www.fepts.udl.cat

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Matèries de formació bàsica (FB) 60
Mat. de formació didàctica i disciplinària (DD) 90
Matèries optatives (O) 48
Pràcticum 30
Treball de fi de grau 12
TOTAL CRÈDITS 240


Pla d'estudis del grau en Educació Social
Optatives ofertades 2023-2024
Prerequisits

Curs 2023-2024

PRIMER CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100944 ECONOMIA T 6
100945 INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA T 6
100949 ANTROPOLOGIA I SOCIOLOGIA I T 6
100951 CONTEXTOS I ÀMBITS DE L'EDUCACIÓ SOCIAL I B 6
100953 BASES CONCEPTUALS I CONTEXTUALS DE L'EDUCACIÓ SOCIAL B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100943 DRET T 6
100946 CONCEPTES BÀSICS D'EDUCACIÓ T 6
100950 ANTROPOLOGIA I SOCIOLOGIA II T 6
100952 CONTEXTOS I ÀMBITS DE L'EDUCACIÓ SOCIAL II B 6
100954 TEORIES INSTITUCIONALS CONTEMPORÀNIES DE L'EDUCACIÓ B 6
SEGON CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100903 INFORMÀTICA I ESTADÍSTICA T 6
100947 COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA I DIGITAL T 6
100955 FONAMENTS PSICOLÒGICS PER A L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN FAMÍLIA I INFÀNCIA EN RISC B 6
100957 DIDÀCTICA DE L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA B 6
100959 MÈTODES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100904 GEOGRAFIA I HISTÒRIA T 6
100948 PSICOLOGIA SOCIAL T 6
100956 ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN FAMÍLIA I INFÀNCIA EN RISC B 6
100958 PROJECTES PER A LA INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL B 6
100960 TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL B 6
TERCER CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100913 SALUT I BENESTAR PROFESSIONAL B 6
100915 PRÀCTICUM I B 12
100961 PROJECTES PER L'ACCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA B 6
100963 TÈCNIQUES DE DINAMITZACIÓ DE GRUPS B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100914 GESTIÓ I AVALUACIÓ D'INSTITUCIONS SOCIALS B 6
100926 ANGLÈS ESPECÍFIC PER A EDUCADORS SOCIALS I O 6
100928 GÈNERE I SOCIETAT O 6
100930 ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL O 6
100935 PREVENCIÓ DEL RISC SOCIAL EN LA INFÀNCIA I EN L'ADOLESCÈNCIA O 6
100940 IMMIGRACIÓ I SOCIETAT MULTICULTURAL O 6
100941 INTERVENCIÓ EN FAMÍLIES PER A LA PROTECCIÓ DE LA INFANTESA O 6
100942 ORIENTACIÓ PER A LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL O 6
100962 PROJECTES PER LA INCLUSIÓ SOCIAL B 6
QUART CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100918 ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LA DISCAPACITAT O 6
100919 ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A L'ENVELLIMENT ACTIU O 6
100923 INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LA JUSTÍCIA O 6
100924 DROGODEPENDÈNCIES O 6
100929 EXPRESSIÓ ARTÍSTICA I EDUCACIÓ SOCIAL O 6
100931 ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LA SALUT MENTAL O 6
100932 ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN PERSONES GRANS EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA O 6
100933 DESIGUALTAT I EXCLUSIONS. INTEGRACIÓ I COOPERACIÓ O 6
100936 LEGISLACIÓ I EDUCACIÓ SOCIAL O 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100916 PRÀCTICUM II B 18
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100917 TREBALL DE FI DE GRAU B 12